شش پاکستانی در حادثه تروریستی نیوزیلند به شهادت رسیدند

 'معظم احمد شاه' کاردار این کشور در نیوزیلند گفتند: شش نفر پاکستانی نیز درمیان قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در شهر کرایس چرچ قرار دارند.

محمد فیصل سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان نیز لحظاتی پیش شهادت 6 تبعه این کشور در کرایس چرچ را تایید کرد، نام این 6 تن عبارتست از : سید جهنداد علی ،سهیل شاهد، سید عریب احمد، هارون محمود، نعیم رشید، طلحه رشید

 پیش تر شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرده بود: 9 پاکستانی در جریان حمله تروریستی نیوزیلند تاکنون ناپدید هستند.