شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز جمعه رژیم صهیونیستی را به خاطر اعمال خشونت علیه شهروندان غزه محکوم کرد.

بر اساس گزارش این رسانه، قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رژیم صهیونیستی را به دلیل قصد آشکار در استفاده از اِعمال غیرقانونی، مفرط و کُشنده زور علیه معترضان غیرنظامی در غزه محکوم کرده است.

پیش نویس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل ابتدا از سوی پاکستان و به نمایندگی از سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) مطرح شد و امروز جمعه با ۲۳ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید.

 ماهاتیر محمد که در سفر 3 روزه خود در پاکستان بسر می برد طی کنفرانس خبری با عمران خان نخست وزیر پاکستان گفت : با همه کشورها رواط اقتصادی و سیاسی خوب و حسنه ای داریم جز اسرائیل.

 وی در ادامه انتقاداش از رژیم صهیونیستی افزود : اسرائیل به موازین بین المللی هیچ گونه پایبندی ندارد و همچنان به اقدامات اشغالگرانه و شهرک سازی ادامه می دهد و از همین جهت است که مالزی مخالف اسرائیل است.

ماهاتیر محمد گفت: با هیچ کشوری دشمن نیستیم اما اسرائیل، غاصب سرزمین و آزادی مردم فلسطین است از این رو با اسرائیل هیچ گاه از در دوستی صحبت نخواهیم کرد.